Klassisk Homeopat. Homeopati Gröna huset Johannelund AB

Välkommen till Gröna huset!

Behandlingar i Homeopati +
Frekvensterapi Oberon

Mer om Klassisk Homeopati

”Klassisk homeopati är ingen symtomlindrande behandling med fokus på att ta bort/hämma symtom – den syftar i stället till att återföra personen till hälsa. Vi ger alltså inte ett medel för ett symtom och ett annat för ett annat symtom. Behandlingen med ett enkelmedel åt gången berör hela människan eller djuret samtidigt. Vi tittar på orsaken till personens besvär och lidande, på trauman och präglingar i personens liv, på personens sjukdomshistoria, på anlag och individuell känslighet, på sådant som lindrar och förvärrar olika symtom, på mat- och dryckesvanor med mera. Ett (enkel)medel åt gången eftersom vi behandlar hela människan eller djuret samtidigt. Det mentala, emotionella och fysiska samspelar hos oss alla. Ohälsa börjar ofta med just trauman och präglingar och då är det inte alltid konstruktivt att lägga fokus på ett enskilt fysiskt symtom. När orsaken bakom ohälsan läks ut, när mönstret som trauman och präglingar skapar i oss tillåts brytas och ebba ut, svarar kroppen/immunförsvaret/vitalkraften genom att inte längre behöva uttrycka de fysiska symtomen.” /Skrivet av Klassisk Homeopat Stefan Whilde