Klassisk Homeopat Sofia Södergren

Jag tar emot på landet mellan Habo och Bankeryd, ca 1,2 mil norr om Jönköping eller digitalt via Teams, Skype eller FaceTime.
Välkommen att boka tid eller ställa någon fråga, maila mig på sofia@gronahusetjohannelund.se

Klassisk homeopati behandlar inte ett enskilt symptom utan hela människan. Det innebär att 10 personer med samma diagnos kan behöva 10 olika medel just för att ingen är den andra lik. Det är en av skillnaderna mellan sjukvården och klassisk homeopati.

Först och främst behöver man boka tid för en första konsultation på 1,5-2 timmar: Då görs en ”Anamnes” (sjukdomshistoria) där man ställer ett 70-tal frågor för att ta reda på präglingar, trauman/händelser, hur man reagerar i olika situationer, känsligheter, vad som lindrar/förvärrar, hur sömnen är, mat- och dryckesvanor, osv. Detta för att hitta vilket medel som passar just dig.
Välkommen att kontakta mig för att boka tid eller ställa en fråga:
sofia@gronahusetjohannelund.se

Klassisk Homeopat. Homeopati Gröna huset Johannelund AB

Klassisk Homeopati

”Klassisk homeopati är ingen symtomlindrande behandling med
fokus på att ta bort/hämma symtom – den syftar i stället
till att återföra personen till hälsa.
Vi ger alltså inte ett medel för ett symtom och ett annat för ett annat symtom. Behandlingen med ett enkelmedel åt gången berör hela människan eller djuret samtidigt. Vi tittar på orsaken till personens besvär och lidande, på trauman och präglingar i personens liv,
på personens sjukdomshistoria, på anlag och individuell känslighet, på sådant som lindrar och förvärrar olika symtom,
på mat- och dryckesvanor med mera.
Ett (enkel)medel åt gången eftersom vi behandlar hela människan eller djuret samtidigt. Det mentala, emotionella och fysiska
samspelar hos oss alla. Ohälsa börjar ofta med just trauman och präglingar och då är det inte alltid konstruktivt att lägga fokus
på ett enskilt fysiskt symtom.
När orsaken bakom ohälsan läks ut, när mönstret som trauman
och präglingar skapar i oss tillåts brytas och ebba ut, svarar kroppen/immunförsvaret/vitalkraften genom att inte längre
behöva uttrycka de fysiska symtomen.”

/Skrivet av min lärare på
Whildes Homeopatiska skola

KLASSISK HOMEOPAT STEFAN WHILDE

Gröna huset Johannelund AB

org. nr 559362-6251

Innehar F-skattesedel